Priser

Prisene varierer med tidsbruk  og type fysioterapi.

Behandlingen er gratis for barn under 16 år, og for de med godkjent yrkesskade.

Se for øvrig Helfo.no: «Regelverk og takster for fysioterapi – Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.»

  

Viktig: Dersom du ønsker å avbestille timen din, må dette gjøres innen kl. 15.00 arbeidsdagen før. Hvis ikke, vil timen bli belastet deg i sin helhet. Dette gjelder uansett grunn.

Egenandelstaket for 2023 er på 3040 kroner.

Forskrift til stønad til dekning av utgifter til fysioterapi: Lovdata.no