Åpent igjen for individuell fysioterapi og psykomotorisk behandling